Klachten

Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van, of de bejegening door een van ons is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige hierover te praten.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

KNOV
Rembrantlaan 44
Postbus 18
3720 AA Bilthoven
030- 2294299
www.knov.nl