Erkennen/Ouderlijk gezag

Erkennen

Niet getrouwde stellen kunnen de vader van het kindje laten registreren door de erkenning te regelen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Dit kan vóór de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Omdat zowel vader als moeder de akte van erkenning ter plaatsen moeten ondertekenen adviseren wij dit in de zwangerschap te regelen en het liefst al voor de 24 weken.
Erkenning moet plaatsvinden in de gemeente waar jullie staan ingeschreven. Staan jullie in verschillende gemeenten ingeschreven, dan kunnen jullie kiezen bij welke gemeente de erkenning plaatsvind.

Erkenning is niet nodig als een kind binnen het huwelijk wordt geboren. Het is dan zelfs onmogelijk om een kind te erkennen bij de gemeente. Als de moeder nog getrouwd is met een andere man dan de vader van het kind, is het dus niet mogelijk een akte tot erkenning van het ongeboren kind op te stellen. Als blijkt dat de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is, kan de erkenning alleen worden gewijzigd door ontkenning van het vaderschap.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. De procedure is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden.

 

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekend dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van het kind. Tevens ben je de wettelijke vertegenwoordiger, wat inhoudt dat je beslissingen voor het kind mag en moer nemen, maar ook dat je erop aangesproken wordt als je kind schade veroorzaakt of schulden maakt.

Het ouderlijk gezag eindigt als het kind 18 jaar wordt.

Het ouderlijk gezag is binnen het huwelijk en geregistreerde partnerschap automatisch geregeld voor zowel vader als moeder. Dit is ook het geval als jullie na het krijgen van kinderen gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

            Voor geregistreerd partnerschap geldt wel dat er een akte voor erkenning moet zijn opgemaakt.

Indien er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de (meerderjarige) moeder altijd automatisch het ouderlijk gezag over haar kind. De vader van het kindje zal na het regelen van de erkenning het ouderlijk gezag moeten aanvragen via de rechtbank.

Hiervoor zijn speciale formulieren welke je bij de burgerlijke stand kunt opvragen.

Deze formulieren moeten samen met de geboorteakte van het kind, de akte van erkenning, kopie van geldig legitimatiebewijs van beide ouders en een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van beide ouders (maximaal 6 maanden oud) worden ingeleverd bij de rechtbank.