0223 619223 | 06 53379522

Samen met onze collega zorgverleners

Als praktijk zijn wij onderdeel van Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) de Noordkop. Binnen dit samenwerkingsverband onderhouden wij goede contacten met andere verloskundigen uit de regio, gynaecologen, en alle andere zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg.

Binnen dit VSV werken we intensief samen om de geboortezorg in de Noordkop vorm te geven. Met elkaar werken we aan verbetering en vernieuwing van zorg en ontwikkelen we protocollen.

 

Gynaecoloog

Zoals een verloskundige specialist is op het gebied van een normale en gezonde zwangerschap, is de gynaecoloog specialist op het gebied van een gecompliceerde of risicovolle zwangerschap.

In geval van complicaties of verhoogd risico, ben je bij de gynaecoloog op de juiste plaats. Hij/zij heeft andere kennis en andere mogelijkheden tot onderzoek. Wanneer je geen complicaties of verhoogd risico hebt, heeft zorg van de gynaecoloog geen meerwaarde. Hij/zij zal dan niets meer doen dan de verloskundige. Gynaecologen zijn werkzaam in ziekenhuizen, dit noemen we de 2e lijn.

 

Samenwerking gynaecologen

Onze praktijk werkt intensief samen met de gynaecologen van het Noord West Ziekenhuis locatie Den Helder. Bij vragen en/of complicaties bij onze cliënten kunnen wij de gynaecoloog altijd bellen om te overleggen of over te dragen. Twee keer per maand bespreken wij met samen met de gynaecologen zwangeren met risicofactoren of complicaties. Gezamenlijk maken we dan een plan voor deze zwangere om zo de beste zorg te waarborgen en onnodig medicaliseren te voorkomen.

Als we jou als zwangere willen bespreken binnen dit overleg zullen we hier vooraf toestemming van jou voor vragen.

 

Samenwerking met andere verloskundigen

Als praktijk werken wij ook nauw samen met onze collega verloskundigen in de regio.Met deze collega’s overleggen wij meerdere keren per jaar over de verloskundige zorg en hebben wij afspraken over de samenwerking.

Mochten wij als praktijk twee bevallingen tegelijkertijd hebben en binnen onze eigen praktijk geen achterwacht beschikbaar hebben, dan kunnen we altijd een beroep doen op de collega’s uit de regio.