0223 619223 | 06 53379522

Klachtenregeling

Als zorgverleners proberen wij de zorg naar een ieders tevredenheid te verlenen. Desondanks kan het soms toch anders lopen dan u had verwacht of gehoopt

Indien er klachten zijn over onze zorgverlening of de bejegening door één van ons, willen wij u vragen dit aan ons kenbaar te maken. Een gesprek over de bestaande klachten zou wellicht kunnen helpen in het vinden van een oplossing. 

Als een gesprek niet het gewenste resultaat geeft of als u om wat voor reden dan ook geen gesprek met ons wilt aangaan, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan een Klachten of geschillencommissie.

De klachtencommissie kunt u benaderen via onderstaande gegevens:

CBKZ – Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg 
Molenstraat 30
4201 CX  Gorinchem
Telefoon: 0183 – 682829
E-mail: info@cbkz.nl

De gegevens van de geschilleninstantie zijn:

De geschilleninstantie verloskunde 
Mecatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Telefoon: 073 – 6891890
E-mail: info@geschilleninstantieverloskunde.nl

Meer info kunt u vinden op:

www.deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige